Wanneer Wat Welke tijd Waar
29-04-19 t/m 07-05-19 Israël reis   Israël
12-05-19 Start Pinksterproject 10.00 Herv. Kerk Werkhoven
23-05-19 Herbergavond PDC 19.00-21.00 Koetshuis de Herberg Oosterbeek
25-05-19 Inzameling kleding 10.00-12.00 Stevenshoek
09-06-19 Kinderdienst afronding Pinksterproject 10.00 Herv. Kerk Werkhoven