Datum Bijbelgedeelte Vertelling Verwerking
6-5-18 Genesis 8:1-19:17 Gods verbond met de mens Eveline Marjolein
10-5-18 Psalm 77 De machtige God is trouw Hannie Saskia
13-5-18 Genesis 11:1-10 Spraakverwarring in Babel Jan Evamarie
20-5-18 Handelingen 2 Spreken over God Jantine Willemijn
27-5-18 Job 1 Job verliest alles Marieke Desiree
3-6-18 Job 2 Jobs vrienden zitten stil bij hem Corrie Nelleke

 

Mocht je verhinderd zijn, dan gaarne onderling ruilen (houdt rekening met het overdragen van je map) en kom je niet uit het verhaal of de verwerking, dan kun je in de pastorie ‘versterking’ krijgen
Aanspreekpunt: Marieke vd. Grift (030-6570824) & Carla Vroege (551668)