Datum Bijbelgedeelte Vertelling Verwerking
4-2-18 Marcus 4:26-34 Jezus predikt het Koninkrijk Eveline Carina
11-2-18 Johannes 1:1-18 Jezus brengt goedheid en waarheid Hannie Marjan
18-2-18 Marcus 6:14-29 De dood van Johannes de Doper Jan Marjolein
25-2-18 Marcus 9:2-10 Jezus verheerlijkt op de berg Jantine Saskia
4-3-18 Johannes 2:13-22 Jezus reinigt de tempel Marieke Evamarie

 

Mocht je verhinderd zijn, dan gaarne onderling ruilen (houdt rekening met het overdragen van je map) en kom je niet uit het verhaal of de verwerking, dan kun je in de pastorie ‘versterking’ krijgen
Aanspreekpunt: Marieke vd. Grift (030-6570824) & Carla Vroege (551668)