Datum Bijbelgedeelte Vertelling Verwerking
05-04-20 Matteüs 27:45-56 en 62-66 Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt    
12-04-20 Matteüs 28:1-10 Jezus opgestaan uit de dood    
19-04-20 Exodus 15:22–16:27 Israël komt in Mara en Elim    
26-04-20 Exodus 16:1–17:7 God geeft zijn volk manna    
03-05-20 Exodus 17:8-16 Israël vecht tegen Amalek