21-03-2020

Samenstelling en start beroepingscommissie
De kerkenraad heeft de beroepingscommissie samengesteld die als doel heeft advies te geven voor het vervullen van de predikantsvacature in de gemeente Werkhoven. In deze beroepingscommissie zitten de volgende personen:

Vanuit de kerkenraad: Co van Eck (ouderling/kerkrentmeester), Chris Lock (ouderling), Wilco Oskam (diaken)
Vanuit de gemeente: Roelienelleke van Vulpen en Gerrit Oskam 

De beroepingscommissie wordt geadviseerd door dominee M. van Duijn uit Zeist, predikant voor Schalkwijk-’t Goy, Tull & ’t Waal en Honswijk. Op maandag 7 maart jl. was de commissie voor het eerst bij elkaar.

Profielschets
De profielschets van de te beroepen predikant heeft ter inzage en ter aanvulling een aantal weken in de kerk gelegen. De beroepingscommissie dankt de gemeenteleden die aanvullingen/wijzigingen hebben ingediend. De tekst van de profielschets van de te beroepen predikant is hierop aangepast en toegestuurd aan de PKN. De definitieve tekst van de profielschets staat op de website van onze kerk, te vinden op: http://www.hervormdwerkhoven.nl/beroepingswerk.

Namen indienen
U bent in de gelegenheid namen van predikanten in te dienen. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan de commissie, die bereikbaar is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook een brief afgeven bij één van de leden van de beroepingscommissie. U heeft tot 6 april de tijd om namen in te dienen. Wilt u ook motiveren waarom u een bepaalde dominee vindt passen bij de gemeente?

Volgende stap
De PKN zal, op basis van de profielschets van onze gemeente, en van de te beroepen predikant, een advieslijst samenstellen van predikanten die passen bij onze gemeente. De beroepingscommissie gaat met dit overzicht aan de slag door het maken van een groslijst. Dit is een lijst met kandidaten waaruit gekozen zal worden. Voordat dominees (of kandidaatdominees) op deze lijst komen zullen ze door ons worden benaderd of ze beschikbaar zijn om op de groslijst te staan en of ze eventueel beroepbaar zijn.  Ook de namen die gemeenteleden indienen worden, na bespreking, op deze groslijst meegenomen. De groslijst vormt de basis voor een periode waarin de commissie kandidaten gaat horen.

Geheimhouding
De commissieleden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat zij geen vertrouwelijke informatie mogen delen over het beroepingswerk. De door de gemeenteleden ingebrachte namen zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden. De commissie zal via de kerkbode informatie verstrekken over het beroepingsproces. 

 

21-02-2020

Sinds 1 februari zijn we als Gemeente officieel vacant. De beroepingsprocedure is inmiddels van start gegaan. Van de PKN kregen we goed nieuws. We ontvingen een solvabiliteitsverklaring ten behoeve van het beroepen van een predikant voor gewone werkzaamheden in deeltijdfunctie voor 75% van de volledige werktijd.

Op het moment van schrijven zijn we bezig met het updaten van de profielschets voor een nieuwe dominee. Deze schets zal vanaf zondag 23 februari bij de uitgangen ter inzage liggen.

Met de volgende link kunt u de profielschets van de te beroepen predikant downloaden: Profielschets predikant.

U kunt hierop reageren met duidelijke argumenten tot uiterlijk 7 maart in de brievenbus bij de kerk of per mail bij de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze profielschets gaat naar de PKN, vanuit de PKN hopen we dan een aantal namen te ontvangen die passen bij deze profielschets.

U bent al in de gelegenheid om namen in te dienen (beargumenteerd) voor een nieuwe dominee, dit kan eveneens in de brievenbus bij de kerk of per mail bij de scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naast het bovenstaande wordt de samenstelling van een beroepingscommissie besproken.

Bij uitgave van deze kerkbode zijn we waarschijnlijk al wat verder in het proces, we houden u op de hoogte.