21-03-2020

Helaas moeten we meedelen dat de kerkdiensten tot 6 april met slechts minimale bezetting doorgaan. Dit betekent dat de predikant, kerkraadsleden, organist en koster in de Stevenshoek zullen zijn. Er zal dan ook geen kindernevendienst en geen oppas zijn. Alle overige gemeenteleden worden gevraagd thuis de eredienst mee te beleven en dus NIET naar het kerkgebouw te komen. U kunt deze dienst volgen via Kerkomroep, de beste verbinding is via de app van Kerkomroep image.png, maar het kan ook via de site op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10726.
Ook gaan de kringen, de club, de catechisaties en andere activiteiten niet door. Het kerkelijk seizoen is daarmee beëindigd en ter zijner tijd zal er gekeken worden naar een gepaste afsluiting van het seizoen.

We zijn tot deze beslissing gekomen omdat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Dit doen we met pijn in ons hart, maar met vast vertrouwen dat God ook hierin voor ons zorgt.

Begin april zullen wij aangeven hoe de diensten verder voortgang zullen krijgen, dan zal er ook meer bekend zijn vanuit de overheid. Houd eventueel de website van de kerk in de gaten. We bidden ervoor dat ons land deze virus uitbraak snel onder controle krijgt en hopen u snel weer in Gods huis te ontmoeten.