Wanneer Wat Welke tijd Waar
       
21-02-24 Uiterste inleverdatum kopij kerkbode    
26-02-24 Consistoriekring 09.30 Stevenshoek
28-02-24 Gebedskring 19.00 Stevenshoek
28-02-24 Vrouwenvereniging 19.30 Stevenshoek
29-02-24 Uiterlijke besteldatum potgrondactie