Datum Bijbelgedeelte Vertelling Verwerking
05-06-22 Handelingen 2: 1-40 De Heilige Geest vervult de discipelen Jolanda Willemijn
12-06-22 Handelingen 3: 1-10 De discipelen genezen een verlamde man Lianne Eveline
19-06-22 Handelingen 4: 1-22 De Joodse leiders ondervragen de apostelen Egberdien Desiree
26-06-22 Handelingen 5: 1-11 Ananias en Saffira Sandra Nelleke
03-07-22 Handelingen 6-7 Stefanus wordt martelaar Marijke Nineth

 

Mocht je verhinderd zijn, dan gaarne onderling ruilen (houdt rekening met het overdragen van je map) en kom je niet uit het verhaal of de verwerking, dan kun je in de pastorie ‘versterking’ krijgen
Aanspreekpunten: Marieke v/d Grift (030-6570824) & Carla Vroege (030-551668)