18-12-2021

Naar aanleiding van de persconferentie op 18 december heeft het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken (https://www.cioweb.nl/) een advies uitgebracht voor kerken.
In aansluiting op het advies van het CIO komt de PKN met een aantal aanbevelingen.
Deze maatregelen nemen we grotendeels over en gelden in ieder geval tot 14 januari 2022.

Wat verandert er voor ons?

De kerkdiensten zullen deze periode met minimale bezetting plaatsvinden. Dit betekent dat de predikant, kerkenraadsleden, koster, organist en een aantal zangers aanwezig zullen zijn.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • Dienst 1e kerstdag 25 december (maximum aantal deelnemers is 50).
  • Dienst oudejaarsavond 31 december (maximum aantal deelnemers is 30).
  • Dienst nieuwjaarsmorgen 1 januari 2022 (maximum aantal deelnemers is 30).

Voor de dienst op nieuwjaarsmorgen zal er geen kindernevendienst en oppas zijn.

Wat blijft hetzelfde?

De kringen, de clubs en andere activiteiten zullen zoveel mogelijk online plaatsvinden.

Om de diensten (uitzonderingen) bij te kunnen wonen is het nodig om u vooraf online aan te melden. Op deze manier is er zicht wie er in de kerk komen (en zijn geweest) en kunnen we dit verdelen over de banken die beschikbaar zijn. Alleen via de zij-ingang kunt u bij de kerk naar binnen waar u verzocht wordt uw handen te desinfecteren en krijgt u een plek toegewezen.

In het kerkgebouw mag ingetogen meegezongen worden. Wij verzoeken u een mondkapje te dragen indien u in de kerk/stevenshoek bent. Als u zit mag het mondkapje af.

Kinderkerstfeest

Het kinderkerstfeest is via de livestream te volgen op vrijdagavond 24 december om 19:00.

 

30-11-2021

N.a.v. de persconferentie op 26 november heeft het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken (https://www.cioweb.nl/) een advies uitgebracht voor kerken.

De PKN neemt het advies over dat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) op zaterdag 27 november 2021 heeft gegeven.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021.


Wat verandert er voor ons

De avondkerkdiensten zullen deze periode zo veel mogelijk in de middag plaatsvinden en wel om 15:30 i.p.v. 18:30 (zie het kerkdienstenrooster voor actuele tijden: https://www.hervormdwerkhoven.nl/predikbeurten).
Op 12 december zal de dienst om 15:30 ingevuld worden als een jeugddienst.

De kringen, de clubs, de catechisaties en andere activiteiten die 's avonds plaatsvinden zullen zoveel mogelijk online plaatsvinden.

Voor het bezinningsuur en de gebedskring kunt u zich opgeven bij dominee Meijer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Deelnemen kunt u via volgende link: https://us02web.zoom.us/j/89884301597?pwd=S2U2U0hQR25LREhkYzBzb1BneWxlQT09
Passcode: 077294


Wat blijft hetzelfde

Wilt u een kerkdienst bijwonen? Dan kunt u zich weer aanmelden voor de dienst via SKG Collect: https://site.skgcollect.nl/379 Dit geldt alleen voor de ochtenddienst, voor de middagdienst is aanmelden niet nodig.

We willen u vragen om in het kerkgebouw ingetogen mee te zingen. Thuis mag natuurlijk wel enthousiast meegezongen worden.

Ook vragen we u om een mondkapje te dragen als u de kerk inloopt en anderhalve meter afstand te houden. Eenmaal op uw zitplek kunt u deze afdoen.

De kindernevendienst en de oppas gaan ('s ochtends) voorlopig gewoon door. Aanmelden hiervoor kan ook via https://site.skgcollect.nl/379

 

12-11-2021

Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.
De PKN heeft a.d.h.v. deze maatregelen een advies gegeven die we grotendeels willen opvolgen.
We gaan dus weer terug naar de situatie zoals die was voor de laatste versoepelingen.
 
Wilt u een kerkdienst bijwonen? Dan kunt u zich weer aanmelden voor de dienst via SKG Collect
Dit geldt alleen voor de ochtenddienst, voor de avonddienst is aanmelden niet nodig.
 
We willen u vragen om in het kerkgebouw ingetogen mee te zingen. Thuis mag natuurlijk wel enthousiast meegezongen worden.
Ook vragen we u om een mondkapje te dragen als u de kerk inloopt. Eenmaal op uw zitplek kunt u deze afdoen.
 
De kindernevendienst en de oppas gaan voorlopig gewoon door. Aanmelden hiervoor kan ook via SKG Collect
 
De kringen, de club, de catechisaties en andere activiteiten kunnen met inachtneming van de nieuwe coronaregels vooralsnog doorgaan.

 

22-09-2021

We zijn heel blij (!) dat de versoepelingen ook de ruimte geven voor ons samenkomen als gemeente. De kerkenraad heeft naar het advies van de PKN besloten per zondag 3 oktober de 1,5 meter afstand te laten vervallen! Dit betekent dat het niet meer nodig is om van te voren aan te melden en dat het elke dienst mogelijk is om aanwezig te zijn in de kerk. Als u tot nu toe geschroomd hebt om te komen, dit is een mooi startmoment om de draad weer op te pakken! We willen degenen die zich niet prettig voelen bij het loslaten van de 1,5 meter vragen zich wel van te voren aan te melden via SKG (Aanmelden SKG). We zullen u dan een plek geven waarbij de 1,5 meter gegarandeerd is. Vanzelfsprekend vragen we iedereen die klachten heeft thuis te blijven en vertrouwen we erop dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt door voldoende rekening te houden met elkaar en gepaste afstand te bewaren. Geef elkaar de ruimte!

 

03-03-2021

Verheugd kunnen wij meedelen dat vanaf komende zondag we weer met 30 personen de kerkdienst bij kunnen wonen. We gaan dus weer terug naar de situatie zoals die was voor de lockdown van half december. Hierin volgen we het advies van de PKN. 

Wilt u een kerkdienst bijwonen? U kunt u aanmelden voor de dienst via SKG Collect: Aanmelden SKG

In het kerkgebouw mag (nog) niet meegezongen worden, om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De psalm en liedbundels liggen niet meer in de kerk, indien u mee wilt lezen is het verzoek deze zelf mee te nemen. Thuis mag natuurlijk wel enthousiast meegezongen worden. Ook vragen we u om een mondkapje te dragen als u de kerk inloopt. Eenmaal op uw zitplek kunt u deze afdoen.  

Ook de kindernevendienst en de oppas starten weer vanaf komende zondag. Aanmelden hiervoor kan ook via Aanmelden SKG

  

15-12-2020

Helaas moeten we meedelen dat de kerkdiensten, vanaf nu tot de lockdown afgelopen is, met slechts minimale bezetting doorgaan. Dit betekent dat de predikant, de nodige kerkraadsleden, organist en koster in de kerk zullen zijn. Er zal dan ook geen kindernevendienst en geen oppas zijn. Alle overige gemeenteleden worden gevraagd thuis de eredienst mee te beleven en dus NIET naar het kerkgebouw te komen.

 

14-07-2020

De kerkenraad is vanaf 5 juli weer in aangepaste vorm kerkdiensten gaan houden in de kerk. We zijn eerst gestart met een beperkt aantal personen die zich van tevoren aangemeld hebben.

Om de aanmeldingen overzichtelijk te houden, dient er online gereserveerd te worden via:

door op het plaatje te klikken komt u op de site https://site.skgcollect.nl/379. SKG bied hiervoor een mogelijkheid in het systeem van SKG-Collect. U hoeft zich slechts met enkele gegevens eenmalig te registreren. Deze registratie is ook voor het doen van digitale collecten, giften en andere doelen.

Vanaf zondag 19 juli 2020 is er ook weer oppas mogelijk, ook hiervoor moet er aangemeld worden op deze manier, dan is er zicht op wie er komen en kan er voldoende oppas beschikbaar zijn.

Het verzoek is om de Stevenshoek alleen bij noodzaak te gebruiken.

Bij verkoudheidsklachten en koorts volgens de RIVM richtlijnen moet u uiteraard thuisblijven. Voorlopig is er nog geen kindernevendienst, indien dit weer mogelijk is laten wij dit weten.

De dienst is net als nu ook via de Livestream of de Kerkomroep te volgen. In het kerkgebouw mag (nog) niet meegezongen worden, om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De psalm en liedbundels liggen niet meer in de kerk, indien u mee wilt lezen/neuriën is het verzoek deze zelf mee te nemen. Thuis mag u natuurlijk wel enthousiast meezingen.

U wordt bij de zij ingang van de kerk opgevangen en krijgt daar nadere uitleg over de zitplaatsen en de maatregelen.

  

06-07-2020

De kerkenraad is vanaf 5 juli weer in aangepaste vorm kerkdiensten gaan houden in de kerk. We zijn eerst gestart met een beperkt aantal personen die zich van tevoren aangemeld hebben.

Om de aanmeldingen overzichtelijk te houden, dient er online gereserveerd te worden. SKG bied hiervoor een mogelijkheid in het systeem van SKG-Collect. U hoeft zich slechts met enkele gegevens eenmalig te registreren. Deze registratie is ook voor het doen van digitale collecten, giften en andere doelen.

U heeft hierover mogelijk al een mail ontvangen om uw wachtwoord aan te maken. Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u telefonisch reserveren op 0343-755211.

Het verzoek is om de Stevenshoek alleen bij noodzaak te gebruiken.

Bij verkoudheidsklachten en koorts volgens de RIVM richtlijnen moet u uiteraard thuisblijven. Voorlopig is er geen crèche en kindernevendienst, indien dit weer mogelijk is laten wij dit weten.

De dienst is net als nu ook via de Livestream of de Kerkomroep te volgen. In het kerkgebouw mag (nog) niet meegezongen worden, om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De psalm en liedbundels liggen niet meer in de kerk, indien u mee wilt lezen/neuriën is het verzoek deze zelf mee te nemen. Thuis mag u natuurlijk wel enthousiast meezingen.

U wordt bij de zij ingang van de kerk opgevangen en krijgt daar nadere uitleg over de zitplaatsen en de maatregelen.

 

27-06-2020

De kerkenraad wil vanaf 5 juli weer in aangepaste vorm kerkdiensten gaan houden in de kerk. We zullen eerst starten met een beperkt aantal personen die zich van tevoren aangemeld hebben, zij krijgen dan bericht van de Kerkenraad welke dienst ze kunnen bijwonen.

Wij verzoeken u bij de aanmelding aan te geven:

  • Welke personen
  • Welke diensten u wilt komen en/of u voorkeur voor heeft

Dit om er zeker van te zijn dat u bij elkaar mag zitten. Het verzoek is om de Stevenshoek alleen bij noodzaak te gebruiken.

Bij verkoudheidsklachten en koorts volgens de RIVM richtlijnen moet u uiteraard thuisblijven. Voorlopig is er geen crèche en kindernevendienst, indien dit weer mogelijk is laten wij dit weten.

De dienst is net als nu ook via de livestream te volgen. In het kerkgebouw mag niet meegezongen worden, om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een psalmboek en liedbundel heeft u in de kerk dan ook niet nodig. Thuis mag u natuurlijk wel enthousiast meezingen.

Aanmelden kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch 0343-755211 (Whatsapp 06-34964416) en dient uiterlijk de vrijdagavond voor de betreffende dienst(en) ontvangen te zijn. U ontvangt vervolgens een bevestiging welke dienst u bij kan wonen.

U wordt bij de zij ingang van de kerk opgevangen en krijgt daar nadere uitleg over de zitplaatsen en de maatregelen.

 

21-03-2020

Helaas moeten we meedelen dat de kerkdiensten tot 6 april met slechts minimale bezetting doorgaan. Dit betekent dat de predikant, kerkraadsleden, organist en koster in de Stevenshoek zullen zijn. Er zal dan ook geen kindernevendienst en geen oppas zijn. Alle overige gemeenteleden worden gevraagd thuis de eredienst mee te beleven en dus NIET naar het kerkgebouw te komen. U kunt deze dienst volgen via Kerkomroep, de beste verbinding is via de app van Kerkomroep, maar het kan ook via de site op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10726. Ook gaan de kringen, de club, de catechisaties en andere activiteiten niet door. Het kerkelijk seizoen is daarmee beëindigd en ter zijner tijd zal er gekeken worden naar een gepaste afsluiting van het seizoen.

We zijn tot deze beslissing gekomen omdat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Dit doen we met pijn in ons hart, maar met vast vertrouwen dat God ook hierin voor ons zorgt.

Begin april zullen wij aangeven hoe de diensten verder voortgang zullen krijgen, dan zal er ook meer bekend zijn vanuit de overheid. Houd eventueel de website van de kerk in de gaten. We bidden ervoor dat ons land deze virus uitbraak snel onder controle krijgt en hopen u snel weer in Gods huis te ontmoeten.