1 maal per jaar, meestal aan het eind van de zomervakantie, wordt er een kampweek georganiseerd voor alle jeugd vanaf 7 jaar. Deze kampweek staat onder verantwoording van de kerkenraad. 5 dagen lang gaan we dan met z'n allen een week naar een herberg of camping waar allerlei dingen en activiteiten, sport en spel worden gehouden. Hiervoor kun je je aanmelden bij Marije Zuiderduijn of Jos Achterberg. Nadere informatie hierover krijg je dan vanzelf door een van de leidinggevenden thuis gestuurd.