De Hervormde Gemeente Werkhoven bestaat al eeuwenlang. De wortels van onze gemeente gaan terug naar het jaar 900 na Christus. Al eeuwenlang klinken dus de klokken van de toren over ons dorp en luisteren de Werkhovenaren naar Gods Woord, opgeschreven in de Bijbel.

Iedere zondag komen de gemeenteleden in de Sint Stevenskerk bij elkaar om God in Zijn Woord te ontmoeten. We zingen dan tot eer van God, we bidden voor de wereld, we luisteren naar de verkondiging van het Evangelie en we ontvangen de zegen van de Heere God. Wij geloven in God, die de hemel en de aarde heeft geschapen. Dat Hij echt bestaat heeft Hij bewezen door als mens naar de aarde te komen, in Zijn Zoon, Jezus Christus. Door Christus laat God ons de zin van het bestaan zien en biedt Hij ons een uitweg uit een bestaan, dat op zichzelf uitzichtloos is. We willen als gemeente in het spoor van Jezus gaan. Van daaruit willen we er nadrukkelijk voor het hele dorp zijn. Iedereen, met wat voor achtergrond dan ook, is van harte welkom in de kerk.