De Consistoriekring

De consistoriekring is voor diegenen die op de woensdagen ’s morgens daar tijd voor hebben. In de praktijk betekent dit, dat het voornamelijk de oudere gemeenteleden zijn die op deze kring zitten. Ongeveer 1 maal per twee weken komt de kring bijeen onder leiding van de dominee. Met elkaar overdenken we dan een bepaald gedeelte van de Bijbel of een onderwerp naar keuze. Wanneer deze kring gehouden wordt, wordt vermeld in de kerkbode.

Bijbelkringen

Er zijn twee Bijbelkringen. Eén op de dinsdag-, en één op de woensdagavond die open staan voor alle belangstellenden. Contactpersoon voor de dinsdagavondkring: J. Blitterswijk. Contactpersoon voor de woensdagavondkring: S. Oskam. Ongeveer één keer per 3 weken komen we bij elkaar met als doel ons geloof te verdiepen. Aan de hand van Gods Woord, wordt er door de deelnemers een inleiding verzorgd, of bereidt een ieder zich persoonlijk voor, waarover we met elkaar van gedachten wisselen.

Emmauskring

Verder kent de gemeente een Emmauskring (contactpersoon: W. Van Vark). Hier worden allerlei zaken met elkaar besproken die met kerk en geloven te maken hebben, dit in een ongedwongen sfeer met ruimte voor een goed gesprek.