Consistoriekring 

Wij komen om de week op maandagmorgen samen in de consistorie (inmiddels ook bekend als studeerkamer). We beginnen om 9:30 met een kopje koffie of thee, waarbij de deelnemers om de beurt voor iets lekkers zorgen. Er is ooit een begin gemaakt in een Bijbelstudieboekje over Nehemia (‘Drama, spanning en vernieuwing’, ds. J.W. Verboom). Het voorstel is om opnieuw in dit boekje te beginnen en samen door het Bijbelboek Nehemia heen te gaan. We hopen op fijne ontmoetingen met mooie gesprekken! Voor vragen kunt u contact opnemen met de predikant.

 

JV plus 

Elke 2e zondagavond van de maand komen wij als JV plus bij elkaar bij een van ons thuis. De leeftijd van de huidige deelnemers is +/- 40 tot +/- 55 jaar. Om de beurt bereiden we een  onderwerp voor, vaak een werelds onderwerp, waarbij we ons afvragen: Wat zegt de Bijbel hierover? Geen Bijbelkring, maar een goed gesprek over God, Kerk en Geloof. Ruimte voor serieuze onderwerpen, maar ook een gezellige avond! 

Spreekt het je aan? Voel je welkom! Wil je meer weten? Bel gerust 0646130985 (Patricia Veldhuizen)

 

De dinsdagavondkring

Nu we elkaar weer kunnen ontmoeten en het nieuwe kerkelijk seizoen aanbreekt willen we D.V. ook weer beginnen met de dinsdagavondkring. Het boekje “God is groter dan je denkt” van Ds. van Loon, wat handelt over het leven van de profeet Elisa, hebben we door de corona crisis niet uit gekregen en dus zullen we hierin verder gaan. Neem je agenda mee voor de planning van de avonden. Mochten er nog mensen zijn die aan willen haken, er is nog plaats voor 2 of 3 personen. Je bent van harte welkom. We komen eens per twee weken bijeen in de “huiselijke kring” bij toerbeurt. 

De eerste avond is op 12 oktober om 8 uur bij de familie Blitterswijk, Krommesteeg 3 Odijk.

Zondagavondgroep

De naam van deze groep zegt nog niet zoveel als u dit leest. Behalve dan dat u weet op welke avond we bijeenkomen: de zondagavond.

De zondagavondgroep zit qua leeftijd ongeveer tussen de jeugdvereniging en JV+ in, allen op de zondagavond. Deze groep wordt gevormd door jongvolwassenen binnen onze gemeente (leeftijden +- 23-35 jaar). Om de drie weken komen we bijeen om elkaar onder Gods Woord te ontmoeten. Het lijkt als jeugdvereniging, alleen dan wat minder jeugdig betreft leeftijd.

De inhoud van deze avonden verschilt van thema-avonden t/m preekbespreking. In de laatste ontmoetingen hebben we kleine Bijbelstudies gedaan in het kader van geestelijke groei. We hopen hieraan een vervolg te geven met de start van het nieuwe seizoen.

De halte jeugdvereniging gepasseerd en zoekende naar de volgende halte?

Van harte welkom!

Contactpersoon: Wilco Oskam

 

Gebedskring

De gebedskring bestaat uit ongeveer 10 gemeenteleden, die elke maand samenkomen om te danken en bidden voor zowel onze gemeente als voor de wereld om ons heen. Dat is doorgaans op de eerste woensdag van de maand, tussen 19.00 en 20.00 in De Stevenshoek. Als er Bid- of Dankstond is, schuift de gebedskring een weekje op. We beginnen het uur met zingen en een korte inleiding door een van de deelnemers. Een ander bereidt de gebedspunten voor. Deze worden hardop voorgelezen en verdeeld onder de bidders, waarna we stuk voor stuk hardop bidden en afsluiten met het 'Onze Vader'. 

Het mooie aan de gebedskring is dat we met zoveel verschillende mensen zijn en dat we van elkaars bidden kunnen leren. Samen bidden schept ook echt een band. Heb je zin om mee te doen aan dit belangrijke werk? Kom dan gewoon op de eerste woensdag van de maand om 19.00 uur naar De Stevenshoek, je bent van harte welkom. Er is ook een mailadres waarop je gebedspunten kunt doorgeven als je zelf niet kunt komen om mee te bidden: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Woensdagavond-bijbelkring

Deze kring komt in het winterseizoen eenmaal per 2 of 3 weken bij elkaar, dit seizoen voor het eerst in de bovenzaal van De Stevenshoek en niet meer thuis vanwege de omvang van de groep. Op de woensdagavond, om 20.00 uur. Dit jaar behandelen we de Galatenbrief, al dan niet aan de hand van het boekje van Tim Keller. Samen zoeken we naar antwoorden in de Bijbel voor ons leven. De sfeer in onze groep is vertrouwelijk te noemen. Er is ruimte voor iedereen om wat te zeggen, of niet, en ook moeilijke dingen worden gedeeld. Maar er is ook altijd ruimte voor gezelligheid en geklets. Aan het einde van het seizoen hebben we altijd een gezamenlijke maaltijd waarbij iedereen wat mee brengt (zonder vooraf af te spreken wat. En het komt altijd goed!). 

Wil je meedoen? Dat kan! Graag zelfs. Schiet Silvio of Tieneke even aan op zondag na de kerk en we zorgen dat je in app-groep komt zodat je weet wanneer het is en bij welk tekstgedeelte we gebleven zijn. 

 

Bezinningsuur

Dit is niet echt een kring, maar dit is misschien wel een goed moment om wat informatie te geven over het bezinningsuur. Altijd in de week voor het Avondmaal is er op woensdagavond een uur voor bezinning. We hebben besloten om op deze momenten de prachtige brief aan de Hebreeën stukje voor stukje samen door te nemen. In deze brief wordt onze aandacht gericht op de heerlijkheid van Jezus als onze Redder en worden wij aangespoord om te volharden in het leven als christenen. Dit komt overeen met het doel van het Avondmaal. Daarnaast is er altijd ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen en elkaar te bemoedigen en aan te vuren. We willen iedereen die deelneemt aan het Avondmaal of daarnaar verlangt hartelijk uitnodigen ook te komen!