Zondag 5 februari (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. L. de Wit
Collecten Diaconie, Kerkvoogdij, Instandhouding eredienst

Zondag 12 februari (Heilig Avondmaal)
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. E. Meijer
Collecten Woord & Daad, Kerkvoogdij, Onderhoudsfonds

Zondag 19 februari
10.00 uur Ds. G. Termaat, Leerdam
18.30 uur Kand. H. Russcher, H-I Ambacht
Collecten GZB Meijer, Kerkvoogdij, Instandhouding eredienst

Zondag 26 februari
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Kand. P. v/d Schee, Hoevelaken
Collecten Tearfund, Kerkvoogdij, Onderhoudsfonds

Zondag 5 maart
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Kand. V. Ingen, Zegveld
Collecten Diaconie, Kerkvoogdij, Instandhouding eredienst

Woensdag 8 maart (Biddag)
19.30 uur Ds. E. Meijer
Collecten SDOK, Kerkvoogdij, Biddag collecte