Zondag 28 augustus
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden
Collecten Jeugdwerk, Kerkvoogdij, Instandhouding eredienst

Zondag 4 september
10.00 uur Ds. M.J. van der Poel, Utrecht
18.30 uur Ds. E. van der Poel, Meerkerk
Collecten SDOK, Kerkvoogdij, Onderhoudsfonds

Zondag 11 september (Voorbereiding HA)
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. E. van Wijk, Sprang Capelle
Collecten GZB Meijer, Kerkvoogdij, Instandhouding eredienst

Zondag 18 september (Heilig Avondmaal)
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. E. Meijer
Collecten Woord & Daad, Kerkvoogdij, Onderhoudsfonds

Zondag 25 september
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
Collecten Diaconie, Kerkvoogdij, Instandhouding eredienst

Zondag 2 oktober (Startzondag)
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. C.H. Buitink, Klaaswaal
Collecten Christenen voor Israël, Kerkvoogdij, Onderhoudsfonds