Zondag 3 september
10.00 uur Kand. M. Bos, Lunteren
18.30 uur Ds. E. Meijer
Collecten SDOK, Kerkvoogdij, Instandhouding eredienst

Zondag 10 september Voorbereiding HA
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. C. Hoogerwerf, Doorn
Collecten GZB Meijer, Kerkvoogdij, Onderhoudsfonds

Zondag 17 september Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. E. Meijer
Collecten Woord en Daad, Kerkvoogdij, Instandhouding eredienst

Zondag 24 september
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. G. Schreuders, Wierden
Collecten Diaconie, Kerkvoogdij, Onderhoudsfonds

Zondag 1 oktober Startzondag
10.00 uur Ds. E. Meijer
18.30 uur Ds. J.P. Lensen, Poederoijen
Collecten Christenen voor Israël, Kerkvoogdij, Instandhouding
eredienst